A Consellería de Política Social orza 600.000 euros ao longo de 2021 para mellorar a conciliación das familias galegas con persoas dependentes ou con discapacidade

Xa está publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) a nova orde que abre a convocatoria e establece as bases reguladoras  polas cuais rexirase a concesión de axudas para 2021 do programa Respiro Familiar da Xunta de Galicia.

Financiado pola Consellería de Política Social, o programa conta este ano cun orzamento de 600.000 euros destinados a mellorar “a conciliación das familias galegas e a fomentar novas actividades, coa finalidade de que dispoñan dun abano máis amplo de posibilidades que dean resposta a necesidades puntuais”.

É por isto que o programa prevé a concesión de axudas económicas a través de dúas modalidades: Respiro no fogar e Respiro en residencia.

Beneficiarios/as:

Persoas coidadoras habituais no profesionais que atendan de xeito continuado a unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade recoñecida ou en situación de necesidade de terceiros para actividades da vida diaria.

Requisitos:

– O/A solicitante debe residir na Comunidade de Galicia.

– A persoa á que se atende debe presentar algunha das seguintes situacións:

a) Discapacidade física, psíquica ou mental, con necesidade de axuda de terceiras persoas para actividades da vida diaria, recoñecida en grado igual ou superior ao 75%.

b) Situación de dependencia de graos II ou III, recoñecida por organismo competente.

c) No caso de non cumprir cos epígrafes anteriores, deberase presentar un informe médico e social que acredite que a persona á que se atende atópase nunha situación de necesidade de terceiros para realizar as actividades da vida diaria.

– A persoa solicitante debe cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Tipo de axuda e cuantía:

Respiro no fogar: contribución ao pago do servizo de atención a persoas no domicilio para cubrir necesidades puntuais convenientemente acreditadas en ausencia dos/as coidadores/as. Ata un 100%, cun máximo de 1.000 euros beneficiario/ano. Financiaranse actividades como compañía activa, acompañamento, paseos e axuda para desplazamentos, aseo, hixiene persoal e movilización, administración de alimentos, etc.

Respiro en residencia: axuda para cubrir gastos dunha residencia autorizada pola Consellería de Política Social ante unha necesidade puntual en casos convenientemente acreditados. Servizos: aloxamento, manutención completa, atención integral, atención médica, psicolóxica e social. Ata o 100%, cun máximo de 1.500 euros beneficiario/ano.

O prazo de solicitude estará aberto desde o 11 de xuño ata o 30 de setembro de 2021 para xustificar servizos prestados estre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro deste ano.

Toda a información e máis os formularios e a documentación xustificativa necesarios para presentar a solicitude en  https://sede.xunta.gal

Orden publicada no DOG (pdf)

Comparte esta noticia en tus Redes Sociales
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp