Asociacións

Formación

Os profesionais e directivos das entidades que conforman Federación ASPACE-Galicia contan con necesidades formativas, retos e obxetivos comúns.  Encargámonos de organizar actividades formativas, de reflexión ou para compartir boas prácticas entre os diversos profesionais.

Entre as últimas accións destacamos:

 • Xornada sobre alimentación: profesionais de ASPACE-Galicia fórmanse en mellorar a seguridade e a eficacia da alimentación nas persoas con parálise cerebral con problemas de disfaxia, dificultade de deglución.

 • Encontro de profesionais: reunión para evaluar o traballo de Federación e definir as líneas de traballo prioritarias.

   

 • Proxecto TALENTO ASPACE: encontro para compartir coñecementos en canto aos modelos de intervención con persoas con parálise cerebral. A iniciativa conta co apoio de Confederación ASPACE.

   

 • Grupos de traballo: Anualmente, Federación ASPACE-Galicia en coordinación coas súas entidades membro pón en marcha grupos de traballo que dan resposta ás necesidades detectadas. Nos últimos anos traballamos en Comunicación Externa, Alimentación Segura e Eficaz, Atención Temperá…

Recursos

Federación ASPACE-Galicia traballa para obter recursos humáns, materias e económicos que apoien o traballo diario das entidades membro.

 • Contratación de persoal de apoio: apoiamos a contratación de persoal complementario e de apoio para as asociacións membro de Federación a través de diferentes convocatorias de subvencións.

   

 • Xestionamos recursos económicos para a xestión de proxectos transversais que se realizan nas entidades ASPACE de Galicia: Respiro de Familias, Ocio e Conciliación, Atención Temperá, Atención a Familias…

Incidencia

Federación ASPACE-Galicia representa ao colectivo das persoas con parálise cerebral, as súas familias e ás asociacións membro, ante a sociedade e as administracións públicas, na defensa dos seus dereitos e reivindicacións.

Somos conscientes de cá unión do colectivo na reivindicación das súas necesidades e demandas, dota ás entidades de maior forza e repercusión.

Anualmente definimos as principales demandas do colectivo en relación ás necesidades detectadas e trasladámo-las aos diferentes responsables políticos con competencias na materia.

Traballamos de forma activa e coordinada coas diferentes administracións para poder dar respostas efectivas ás necesidades detectadas.

Ademais:

Axudas e subvenciónsQue máis facemos en ASPACE-Galicia?

Newsletter

Boletín

de Novas