O Programa de Emprego e Formación nace en 2005 co obxecto de facilitar a integración socio-laboral das persoas con Parálise Cerebral e/ou patoloxías afíns a través dunha metodoloxía baseada na atención personalizada, no seguimento e acompañamento durante todo o proceso desde a incorporación ao programa ata que se logra a plena autonomía no posto de traballo.

Persoas con Parálise Cerebral

Emprego con apoio

De fronte ao acceso ao emprego, terás a posibilidade de acceder ao Emprego con Apoio, onde contarás cun preparador laboral que mediante un adestramento individualizado, apoiarache para lograr a autonomía no teu posto de traballo, en condicións o máis similares posibles ás dos teus compañeiros de traballo sen discapacidade.

 

 

Prospección laboral e formativa

Unha vez analizado o teu perfil profesional, levamos a cabo diversas accións encamiñadas a informar,  asesorar e detectar necesidades dás empresas, achegando solucións e incidindo na sensibilización da contorna social e laboral para fomentar:

  • Oportunidades de emprego para persoas con PC
  • Coñecemento por parte do empresariado do colectivo de persoas con PC e das vosas capacidades

Ante unha oferta laboral, previamente desde Federación procederemos á análise do posto de traballo e condicións de accesibilidade co fin de adaptar o perfil ao posto de traballo.

Unha vez analizado o teu perfil profesional, analizamos o mercado formativo en procura de recursos que che permitan mellorar o teu cualificación profesional.

Ao mesmo tempo sensibilizamos ás empresas de formación, informando e/ou adaptando, nos casos necesarios,  as accións formativas para que poidades acceder en igualdade de condicións.

Formación para o emprego

Formación en competencias crave:

Federación ofrece formación nas competencias matemática, lingua galega, lingua castelá e inglés a aquelas persoas que  non cumpren cos requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 2 ou 3.

O obxectivo  é conseguir a certificación nestas competencias para  o acceso á formación profesional ocupacional conducente aos Certificados Profesionais.

Preparación de oposicións:

A  Administración Xeral do Estado, a Administración Autonómica e as diferentes Administracións Locais  reservan dentro da súa Oferta Pública de Emprego prazas para persoas con discapacidade intelectual.

ASPACE-Galicia ofrece clases de preparación a grupos de persoas con PC que aspiren a obter unha destas prazas, facilitando temarios, simulación de probas prácticas, así como diferentes exercicios, resolución de dúbidas…

Orientación laboral

Se tes Parálise Cerebral e/ou algunha patoloxía afín e queres prepararte para incorporarte ao mercado laboral, o noso Servizo de Orientación pódeche axudar.

Nas primeiras entrevistas persoais, falaremos das túas capacidades e as túas necesidades. Con esta información, orientarémosche cara a un posto adecuado ás túas necesidades ou cara a outros recursos formativos. Posteriormente iniciaremos un itinerario no que terás unha atención personalizada, un seguimento e acompañamento continuos, tanto no proceso de procura de emprego, como ao longo dunha vez conseguido un posto acorde ao teu perfil e mesmo con posterioridade ao mesmo.

Solicitar cita

 

Ademais, poderás acceder aos servizos que che ofrece o Servizo Público de Emprego de Galicia xa que ASPACE-Galicia é Centro Especial en materia de Información, Orientación, Prospección e Procura de Emprego (Servizo IOBE).

 

  • Informar sobre o mercado de traballo e as medidas e servizos ofrecidos polos servizos públicos de emprego: informar sobre o mercado de traballo e as ofertas de emprego existentes, as políticas activas e pasivas dos servizos públicos de emprego, así como os incentivos e medios dispoñibles para o apoio ás iniciativas emprendedoras e á mellora da cualificación.
  • Diagnóstico individualizado: realizar un diagnóstico individualizado ou perfil dos demandantes de emprego que inclúa toda a información posible sobre as características persoais relevantes que permita medir o grao da empregabilidade e clasificar ao demandante segundo as súas necesidades.
  • Xestión de itinerarios individuais personalizados: deseñar, realizar e facer seguimento dos itinerarios individuais e personalizados de emprego que inclúan unha proposta de derivación a accións para a mellora da empregabilidade (desenvolvemento de aspectos persoais, busca activa de emprego, traxectoria formativa individual, emprendemento, entre outros).

 

Empresas

A contratación de persoas con Parálise Cerebral,  achega diferentes beneficios á empresa. O programa ofréceche ademais unha serie de valores diferenciais e proveitosos para a túa organización.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Emprego con apoio

Se contratas a unha persoa con PC ou afín,  contarás co apoio dun Preparador Laboral sen custo algún para a túa empresa,  que realizará accións de orientación formación e acompañamento individualizado no posto de traballo, para facilitar a adaptación social e laboral do traballador.

Tamén che apoiamos na avaliación e adaptación do posto,  identificación das persoas adecuadas e na resolución das dúbidas que poidan xurdir.

Vantaxes económicas

Actualmente existen unha serie de axudas económicas e bonificacións á contratación de persoas con discapacidade. Estas axudas varían segundo o organismo que as concede e o tipo de contratación realizada (temporal-indefinida). Contacta connosco e informarémosche sobre que vantaxes económicas se adecúan ao teu caso concreto.

Cumprimento da lei

Informámosche e asesoramos sobre normativas e lexislacións en temas de contratación laboral, tanto no sector público como no sector privado. (enlace a: http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/integracion_laboral_discapacitados.html)

Por exemplo, segundo marca a lei, se a túa empresa conta con máis de 50 persoas en persoal has de reservar un 2% dos postos de traballo para persoas con discapacidade.

Poñemos á túa disposición toda esta información, sen custo algún para a túa empresa.

Buscas un traballador?

Solicitar traballador

Ofertas de emprego

Paralisis cerebral

Ver ofertas de emprego