Información recopilada sobre el COVID19 por ASPACE GALICIA

Nesta páxina poderedes consultar toda a información actualizada sobre o COVID 19 en cuestións que afectan o colectivo das persoas con parálise cerebral, as súas familias e os profesionais das entidades. Esta información será actualizada polos profesionais da Federación ASPACE GALICIA puntualmente.

Poderás atopar información sobre as medidas adoptadas pola nosa entidade; sobre a lexislación e as medidas adoptadas polo goberno para afrontar a crise do COVID 19; sobre recurso gratuítos para facer fronte a esta situación,…

Propuesta de medidas de ASPACE GALICIA para la desescalada
Propuesta de medidas de ASPACE GALICIA para la desescalada
Medidas de ASPACE GALICIA en relación al COVID19
Medidas de ASPACE GALICIA en relación ao COVID19
Posicionamiento del Movimiento ASPACE ante la crisis del COVID19
Posicionamiento do Movemento ASPACE ante a crise do COVID19
Medidas derivadas del COVID19 en relación al empleo
Medidas derivadas do COVID19 en relación ao emprego
Actualización legislativa sobre el COVID19. GALICIA
Actualización lexislativa sobre o COVID19. GALICIA
Recursos gratuitos para disfrutar durante el confinamiento por el COVID19
Recursos gratuitos para desfrutar durante o confinamiento polo COVID19
Actualización legislativa sobre el COVID19. ESTATAL
Actualización lexislativa sobre o COVID19. ESTATAL

 

Información sobre COVID19 para personas con parálisis cerebral en Lectura Fácil
Información sobre COVID19. Lectura Fácil

 

 

Accións das entidades ASPACE de Galicia polo COVID19
Accións das entidades ASPACE de Galicia durante o Estado de Alarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de desescalada. Estado de alarmaPreocupación en las entidades de ASPACE GALICIA ante el retraso en la reapertura de los Centros de Día

 

Preocupación por el retraso en la reapertura de centros de día