Vantaxes económicas

Actualmente existen unha serie de axudas económicas e bonificacións á contratación de persoas con discapacidade. Estas axudas varían segundo o organismo que as concede e o tipo de contratación realizada (temporal-indefinida). Contacta connosco e informarémosche sobre que vantaxes económicas se adecúan ao teu caso concreto.