Emprego con apoio

Se contratas a unha persoa con PC ou afín,  contarás co apoio dun Preparador Laboral sen custo algún para a túa empresa,  que realizará accións de orientación formación e acompañamento individualizado no posto de traballo, para facilitar a adaptación social e laboral do traballador.

Tamén che apoiamos na avaliación e adaptación do posto,  identificación das persoas adecuadas e na resolución das dúbidas que poidan xurdir.