O Fondo Social Europeo e a Xunta de Galicia colaboran coa Federación ASPACE-Galicia

A Xunta de Galicia, o Fondo Social Europeo e a iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do programa Operativo de Emprego Xuvenil, colaboran coa Federación ASPACE Galicia no desenrolo do proxecto de COIDADOS BÁSICOS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL (Expediente TR352C 2018/143-0).

A atención directa e os coidados básicos para as persoas con Parálise Cerebral son fundamentais para favorecer a súa máxima inserción socio laboral de forma efectiva.

O proxecto de COIDADOS BÁSICOS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL de Federación ASPACE Galicia pretende mellorar a atención directa a persoas con parálise cerebral, a través da contratación de coidadores que complementen o traballo que realizan os profesionais cualificados da entidade dos seus servizos de emprego, formación, novas tecnoloxías, sensibilización…

Esta axuda está financiada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do seu programa Operativo de Emprego Xuvenil. (Eixe prioritario 5. Prioridade de inversión, 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.)