Preocupación nas entidades que atenden a persoas con parálise cerebral en Galicia ante o retraso na apertura dos centros de día ata setembro de 2020

 

 

As entidades de ASPACE GALICIA queren mostrar a súa preocupación ante a decisión da Xunta de Galicia e a súa Consellería de Política Social, comunicada polo Presidente, o pasado venres 29 de maio en rolda de prensa, de que os centros de día e ocupacionais de atención a persoas con discapacidade de Galicia non retomarán a súa actividade ata o próximo 1 de setembro, as entidades de ASPACE GALICIA queren mostrar a súa preocupación.

Desde a declaración do Estado de Alarma a mediados de marzo de 2020, procedeuse ao peche temporal dos centros de día e ocupacionais xestionados polas nosas entidades en toda Galicia para a atención a persoas con parálise cerebral. As familias asumiron unha sobrecarga de coidados, que a día de hoxe, está a pasar factura no ámbito emocional e no físico. Quedáronse sen recursos de atención, para os seus fillos/familiares e para eles (respiro familiar, grupos de familias…)

O feito de que este peche prolónguese ata setembro agudizará máis esta situación. É importante ter en conta que os nosos centros non só prestan coidados senón que, a través dos seus servizos especializados de fisioterapia, logopedia, psicoloxía, lecer, formación, terapia ocupacional,… favorecen o mantemento e a dimensión social das persoas con parálise cerebral.

Por iso, preocúpanos que debido á prolongación desta situación póidase provocar o illamento social das persoas con parálise cerebral e a interrupción dunha serie de servizos que son vitais para evitar a deterioración física, psíquico ou cognitivo e garantir a súa calidade de vida.

Recollemos todas as reflexións e demandas do colectivo das persoas con parálise cerebral de Galicia no seguinte documento, que no día de hoxe remitimos aos responsables da Consellería de Política Social.