Federación ASPACE-Galicia alcanza a certificación de calidade ISO 9001

A consecución deste distintivo demostra a elevada calidade dos servizos que ofrece a entidade aos seus usuarios

 A Federación Galega de Asociacións de Atención a Persoas con Parálise Cerebral e/ou Patoloxías Afíns (Federación ASPACE-Galicia) conseguiu a certificación de calidade ISO 9001 na auditoría realizada pola compañía Bureau Veritas o pasado 24 de xaneiro.

certificación de calidade ISO 9001
certificación de calidade ISO 9001
 ASPACE-Galicia demostra así a calidade dos servizos que desenvolve e que están orientados ao cumprimento da súa misión: fomentar a coordinación e cooperación entre entidades federadas e outras entidades, de forma que a unión e forza das mesmas logre a igualdade de oportunidades das persoas con parálise cerebral.

 Así, contan xa co certificado ISO 9001 o servizo de atención á demanda; integración sociolaboral de persoas con parálise cerebral; respiro familiar; mantemento de instalacións e edificios de entidades asociadas; e o servizo de formación/capacitación profesional para directivos e técnicos.

 A consecución deste certificado demostra a elevada calidade dos servizos prestados pola Federación ASPACE-Galicia, que se iniciou neste proceso en outubro de 2009 a través do Programa de Certificación ISO 9001 da Obra Social Caixa Galicia. Na duración do mesmo, Federación ASPACE-Galicia someteuse tamén a diferentes auditorías internas cruzadas con outras entidades participantes no mesmo programa.